Hotline: 0981.324.886

Email: bba-andrews@phenikaa-uni.edu.vn

Facebook: fb.com/BBA.Andrews.Phenikaa

Instagram: instagram.com/bba.andrews.phenikaa

Website: andrews.phenikaa-uni.edu.vn

Địa chỉ: Viện Đào tạo Quốc tế – Phòng 513 Tòa A2 Trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa – Hà Đông – Hà Nội